Dodatkowe ubezpieczenie chorobowe Grupa Ubezpieczeniowa HanseMerkur

Dodatkowe ubezpieczenie chorobowe bez pytań o zdrowie

Grupa Ubezpieczeniowa HanseMerkur

Utrata dochodów (KTS)

Taryfa KTS:

  • Taryfa pokrywa luki w wynagrodzeniu u ubezpieczonych obowiązkowo urzędników
  • Możliwe stopnie świadczeń 5, 10, 15,- lub 20,- EUR, świadczenia zaczynają się od 7. Tygodnia
  • Umowa zawierana jest bez kontroli ryzyka
  • Przy zawieraniu polisy klient akceptuje następujące klauzule wykluczeń:
    • Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje znanych ubezpieczonemu chorób lub skutków wypadków, z powodu których znajdował się pod opieką lekarza lub terapeuty przez 12 ostatnich miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ograniczenie to obowiązuje tylko jeżeli przypadek ubezpieczeniowy wystąpi w następnych 24 miesiącach od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i jest w związku skutkowo przyczynowym z tą chorobą lub z tymi następstwami wypadku.

Utrata wynagrodzenia

Quelle: [A]