Impressum

Oferent
Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
(Sąd rejonowy Bonn, HRA 8836)
reprezentowany przez
Niemiec GmbH
(Sąd rejonowy Bonn, HRB 22776)
Jedyny zarządzający: Andreas Niemiec
Schweinemarkt 11
53919 Weilerswist
Telefon +49 2251-778612
Telefax +49 2251-778613
E-Mail: andreas@niemiec24.com

Określenie zawodowe
Broker ubezpieczeniwy zezwolenie zgodnie z § 34d Abs. 1 GewO

Pośrednik kredytów pod nieruchomości zezwolenie zgodnie § 34i Abs. 1 GewO

Zezwolenie zgodnie z § 34c Abs. 1 GewO do wglądu.

Wskazówka dotycząca poradnictwa w sprawach lokat: poradnictwo w sprawach lokat i pośrednictwo w zakłądaniu lokat w rozumieniu ustawy o kredytach (KWG) oferujemy Państwu jako pośrednik związany umownie zgodnie z KWG z upoważnienia , w imieniu i na rachunek Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg. Kotakt telefoniczny do banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft (0821) 3201111, Fax (0821) 3201258, E-Mail info@fuggerbank-infoportal.de. Adres internetowy banku to www.fuggerbank-infoportal.de. Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft jest instytucją kredytową i finansową w znaczeniu KWG i dysponuje odpowiednimi zezwoleniami organów nadzorujących. Dalsze informacje Państwo w Impressum banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. www.fuggerbank.de/impressum Federalny Urząd do Nadzoru Finansowego (BaFin) prowadzi publiczny rejestr przedstawicieli związanych umową dla banku Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Rejestr publiczny możecie Państwo znaleźć na stronie www.bafin.de. BaFin Register Nr. 59442

Rejest pośredników (w celu sprawdzenia powyższych danych)
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180-6005850
(20 centów/połączenie z telefonu stacjonarnego, max. 60 centów/połączenie w sieci komórkowej)
Internet: www.vermittlerregister.info
E-Mail: vr@dihk.de

Numer rejestru w IHK (§ 34d GewO – Broker ubezpieczeniowy)
(§ 34d GewO – Versicherungsmakler)
D-OK6Y-PPKM7-54

Numer rejestru IHK (§ 34i GewO – Pośrednik pożyczek pod nieruchomości)
(§ 34i GewO – Immobiliardarlehensvermittler)
D-W-101-9K4C-40

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34d GewO
IHK Aachen, Theaterstraße 6 – 10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-216, Telefax: 0241-4460-153, Email: recht@aachen.ihk.de

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie z § 34c GewO
Kreis Euskirchen, Der Landrat, Abt. 32.12, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen, Telefon: 02251/15-0, Telefax: 02251/15-666, www.kreis-euskirchen.de

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach/Urząd nadzoru dla zezwolenia zgodnie § 34i GewO
IHK Aachen, Theaterstraße 6-10, 52062 Aachen, Telefon: 0241-4460-240, Telefax: 0241-4460-55240, www.aachen.ihk.de, E-Mail: stefanie.adrian@aachen.ihk.de

Zawodowe regulacje prawne
– § 34c, § 34d, § 34i GewO
– §59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
– Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (ImmVermV)

Regulacje prawne zawodowe można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Bundesministerium der Justiz i firmy juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.

Beteiligungen/udziały
Nie istnieje żaden udział Towarzystwa ubezpieczeniowego lub w Towarzystwie ubezpieczeniowym przewyższający 10%

Odpowiedzialny z treść
Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Andreas Niemiec, zarządzający
Schweinemarkt 11
53919 Weilerswist

Telefon: +49 2251-778612
E-Mail: andreas@niemiec24.com

Wskazówki do ochrony danych osobowych
Datenschutzhinweise

Ombudsmänner/Rzecznicy (Arbitraż i pozasądowe rozstrzyganie sporów)
Odpowiednie instytucje do składania skarg i zażaleń w przypadku sporów pozasądowych:
Versicherungsombudsmann e.V.
Professor Dr. Günter Hirsch
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 3696000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznej
Telefax: 0800 3699000 bezpłatnie z niemieckiej sieci telefonicznej
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Rzecznik dla prywatnego ubezpieczenia chorobowego i pielęgnacyjnego
Heinz Lanfermann
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
Telefon: 0800 2550444 bezpłatnie z niemieckiej stacjonarnej sieci telefonicznej
Telefax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Żródła zdjęć/pozostałe źródła
Patrz tutaj

Pouczenie prawne
Za poprawność, kompletną dostęność i aktualnosć strony internetowej i zawartych na niej terści nie przejmuje odpowiedzialnośc ani admnistrator strony, Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ani dostawcy. Wszelkie zawarte na tej stronie informacje służą jedynie do poinformowania odwiedzających o ofercie online. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do Zamierzonego działania i rażącego zaniedbania. Za strony internetowe trzecich, na które przekierowano za pomocą linków odpowiedzialnośc ponoszą ich administratorzy. Administrator tej strony nie jest odpowiedzialny za treść stron firm trzecich.
Ponadto powyższa strona interentowa może zostać podłączona za pomocą linku. Administrator nie ponosi odpowiedzialnośc za sposób przedstawienia i treści lubjakiekolwiek połączenia w stronach internetowych firm trzecich.
Ponadto administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub uzupełnień podany informacji. Treść i struktura strony są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, powielanie treści i danych, używanie tekstów, częsci tekstów lub materiału zdjęciowego wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

Kod telefonu do Niemiec jest 0049