Najlepsza ochrona w razie wypadku – Video

Nawet, jeżeli takie myśli często wypieramy z naszej świadomości, to właśnie dzieci są narażone na wypadki. Upadek z drzewa, gdzie nie ma przewinienia osób trzecich, albo wypadek na rowerze – w najgorszym wypadku następstwa mogą prowadzić do stałego kalectwa dziecka. Dlatego również dzieci powinny zostać objęte ochroną przed skutkiem ewentualnego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku. A co dla dziecka jest dobre, to jest dobre również dla rodzica – dobre ubezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków ma sens!