OC dla posiadaczy zwierząt

Każdy posiadacz psa jest odpowiedzialny za możliwe szkody, które wyrządzi jego zwierzę. Do tego zaliczane są zarówno szkody na osobach jak również na przedmiotach.
W roku 2016 w Niemczech było prawie 9 milionów posiadaczy psów. Tym samym pies został najlepszym przyjacielem człowieka, jednym z najbardziej ulubionych zwierząt domowych. Różnorodność ras jest ogromna, a psy różnią się od siebie bardzo mocno gabarytem i masą. Najmniejsze z nich ważą 1-2 kg, naprawdę duże psy dochodzą do 80 kg i więcej i wysokości w kłębie ponad 80 cm. Przepisy dotyczące psów domowych w NRW określają, że psy uważane są za duże jeżeli ich wysokość w kłębie przekracza 40 cm lub masa przekracza 20 kg. Jak łatwo zauważyć w tym przedziale znajdują się również typowe psy rodzinne jak Labrador czy Golden Retriever.
Te zwierzęta muszą zostać objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Dotyczy to naturalnie również objętych przepisami „psów niebezpiecznych“ tu nawet niezależnie od masy lub wielkości.
Generalnie zaleca się ubezpieczyć każdego psa, aby być uzbrojonym na wypadek nieprzewidzianych roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przez nasze zwierzę, np.: uciekający Beagle, który spowoduje wypadek samochodowy może wygenerować wysokie obciążenia finansowe
Szczególnie w naszym regionie również Ubezpieczenie OC Dla właścicieli koni jest tematem bardzo ważnym. Gdyż w najbardziej niekorzystnym wypadku, jeżeli koń zerwie się lub spłoszy; tylko ze względu na swój gabaryt może spowodować ogromne i kosztowne szkody. Podobny przypadek miał miejsce w noc sylwestrową 2016 roku, kiedy to w Moers spłoszony koń spowodował karambol z ciężkimi obrażeniami ciała. A kto śledzi media z pewnością zauważy, że takie tragiczne wypadki zdarzają się niestety bardzo często.

Quelle: [E]