OC w życiu prywatnym – Video

Zgodnie z zapisami BGB za szkody wyrządzone innym każdy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w praktycznie nieograniczonej wysokości. I wbrew temu, co każdy myśli również w Niemczech może to doprowadzić do roszczeń odszkodowawczych trwających przez całe życie.
Proszę sobie wyobrazić, że nasz przykładowy klient w czasie akcji sportowej przez nieuwagę doprowadzi do wypadku, w którym poszkodowany – w ogólnie dobrej formie – zostanie sparaliżowany. Świadczenia z polisy OC polegają na tym, aby pokrywać uzasadnione roszczenia poszkodowanego, z drugiej strony na tym, aby bronić przed roszczeniami nieuzasadnionymi. Oczywiście ubezpieczenie to nie działa w przypadku działania zamierzonego.