Ochrona w podróży zagranicznej Ubezpieczenia Concordia

Bild zeigt Notaufnahme-Eingang

Bild zeigt Taschenrechner [Zawarcie umowy online] [Informacja wstępna]

Ubezpieczenie w przypadku chorobo poza granicami kraju jest NIEZBĘDNE dla wszystkich, którzy udają się w podróż za granicę. Ustawowe Ubezpieczenie Zdrowotne przejmuje jedynie koszty leczenia krajach europejskich jak również niektórych innych krajach, z którymi zawarte zostało porozumienie socjalne. Ubezpieczenie to pokrywa jednak jedynie koszty w takim zakresie, w jakim przypadłyby w Niemczech. Szczególnie w miejscowościach turystycznych koszty leczenia są często podnoszone i wynoszą często do 3,5 krotnej stawki. Jako iż kasa chorych zwraca maksymalnie 1,8 krotną stawkę, dużą część kosztów musicie ponieść Państwo sami. Całkowicie wykluczone zostały koszty transportu medycznego z zagranicy. Członkowie prywatnych kas chorych również potrzebują dodatkowego ubezpieczenia przy podróżach zagranicznych, jako że koszty medycznego transportu powrotnego nie są pokrywane. Ubezpieczenia chorobowe za graniczne oferują zwrot  takich kosztów jak:

  • Leczenie i lekarstwa
  • Transport powrotny do Niemiec i
  • Leczenie zębów do usunięcia bólu

Dalej oferuje pokrycie kosztów pochówku i transportu zwłok do Niemiec w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Quelle: [P] + [A]