Ochrona w podróży

Bild zeigt OP-Saal

Bild zeigt Taschenrechner [Zawarcie umowy online]

Państwowe ubezpieczenia zdrowotne przejmują wprawdzie w ramach Unii Europejskiej koszty leczenia, w przypadku, gdy leczenie jest konieczne. Dużą część kosztów ubezpieczeni muszą ponosić jednak sami, na przykład jeżeli z medycznego punktu widzenia transport medyczny do kraju okaże się konieczny. Organizacja konsumencka Stiftung Warentes w maju 2013 roku przetestowała 40 różnych ofert ubezpieczeń zdrowotnych w podróży zagranicznej. Prawie jedna trzecia sprawdzanych ofert otrzymała ocenę bardzo dobre. Testerzy zwracają jednak uwagę na to, że przede wszystkim przewlekle chorzy powinni być świadomi tego, że ubezpieczalnia pokrywa jedynie nagłe wypadki. W kolejnym teście w roku 2014 organizacja stwierdziła, że ochrona ubezpieczeniowa zawarta w polisach się poprawiła.

Quelle: [P] + [W]