Poręczenie kaucji najmu

Bild zeigt Häuserfront

Bild zeigt Taschenrechner [Z umową online i szeroką gamą informacji] [Informacja wstępna]

Nawet jeżeli opłacenie kaucji przy zawieraniu umowy najmu nie jest obowiązkowe, to jednak wielu najemców nalega na wpłatę pewnej kwoty celem zabezpieczenia przyszłej umowy. Kaucja musi zostać przez najemcę wpłacona na przykład na konto kaucyjne lub lokatę. Za wyjątkiem szczególnych przypadków kaucja nie może przekraczać trzech miesięcznych czynszów bez kosztów dodatkowych – ale przy dzisiejszych cenach bardzo szybko nazbiera się kwota, która w znaczący sposób może uszczuplić budżet domowy przeznaczony na przeprowadzkę. Przy mieszkaniach dla rodzin bardzo szybko można przekroczyć próg 2.000 EUR.

Bazylejska Polisa Kaucji Najmu (Basler Mietkautions-Police) zastępuje tradycyjną kaucję

Roczna wysokość ubezpieczenia wynosi 4,7% sumy kaucji, a ubezpieczalnia Basler Versicherungen ręczy wobec najemcy za całkowitą kwotę kaucji. Jeżeli najemca po zakończeniu stosunku najmu rości uzasadnione prawo do zachowania całości lub części kwoty kaucji, Ubezpieczalnia Basler Versicherungen wypłaca świadczenie, a ubezpieczony pokrywa powstałe koszty w trybie późniejszym. Jeżeli najemca nie zgłasza żadnych roszczeń w stosunku do wynajmującego całość ogranicza się jedynie do opłacania korzystnej premii.

Quelle: [P] + [E] + [A]