Ubezpieczenie budynków mieszkalnych

Bild zeigt Bungalow

Bild zeigt Taschenrechner [kalkulator] [Informacja wstępna]

Połączona polisa dla budynków mieszkalnych jest specjalną formą ubezpieczenia budynku i chroni właściciela przed ryzykiem pożaru, burz, gradobicia i szkód powstałych w wyniku zalania (ubezpieczone ryzyka).
Przedmiotem ubezpieczeń jest budynek mieszkalny bez jego zawartości w postaci przedmiotów ruchomych (ubezpieczone przedmioty). Celem tego ubezpieczenia jest pokrycie kosztów wynikających z konieczności wyremontowania lub renowacji budynku jak również zabezpieczenia dalszych kosztów (ubezpiecznone koszty).
Opisane ryzyka pokrywają najczęstsze zdarzenia szkodowe. Bardziej rozszerzoną ochronę daje tak zwane rozszerzone lub kombinacyjne ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku działania żywiołów naturalnych.
Dalsze informacje – również w zakresie ubezpieczenia gospodarstwa domowego – znajdziecie Państwo w naszym archiwum. Artykuł, o którym mowa został pojawił się w Dzienniku Miejscowym i Urzędowym „Wir in Weilerswist“.

Quelle: [P] + [W]