Ubezpieczenie gospodarstwa domowego

Bild zeigt Einbrecher beim Einbruch

Bild zeigt Taschenrechner [kalkulator] [Informacja wstępna]

Ubezpieczenie gospodarstwa domowego jest ubezpieczeniem przedmiotów wyposażenia, użytkowych, eksploatacyjnych gospodarstwa domowego przed ogniem, wodą bieżącą, burzą, gradem, kradzieży z włamaniem, rabunkiem i aktem wandalizmu. Obok szkód rzeczowych ubezpieczone są również powstające koszty, jak na przykład koszty sprzątania, ochrony mienia i koszty noclegów.

Ponadto możliwe są dodatkowe opcje ubezpieczeń od kradzieży rowerów lub pokrycie szkód powstałych w wyniku działania żywiołów lub ze względu na przepięcia elektryczne: należy przy tym zwrócić uwagę na udział własny. Zwyczajowo ustala się wersję ubezpieczenia na bazie ponownego odtworzenia, oznacza to, że ubezpieczyciel zwraca koszty w takiej wysokości, aby nabyć przedmioty tego samego rodzaju, jakości i w takim samym stanie. Ubezpieczenie gospodarstwa domowego jest połączonym ubezpieczeniem przedmiotów. Oznacza to, że poszczególne ubezpieczone niebezpieczeństwa mogą być zawarte w polisie tylko w kombinacji i również tylko w całości polisa może zostać rozwiązana.

Quelle: [P] + [W]