Ubezpieczenie NNW Grupy HanseMerkur

banane und turnschuh

Bild zeigt Taschenrechner [Zawarcie umowy online] [Informacja wstępna]

Gdy jesteśmy zdrowi i sprawni czujemy się dobrze. Wtedy rzadko kto zastanawia się nad ryzykami w życiu prywatnym  „… Przecież czuję się świetnie, niby co miałoby się stać?” – taki tok rozumowania jest normalny i całkowicie zrozumiały.. Bywają jednak zdarzenia, które w jednej sekundzie przewracają całe nasze życie do góry nogami.

Ustawowe Ubezpieczenie NNW w takich wypadkach jest często niewystarczające gdyż chroni ono jedynie pracowników, uczniów, studentów i przedszkolaków, i tu również tylko w przypadku wypadków w czasie pracy lub w drodze do lub z miejsca poracy lub szkoło/uczelni – często w niewystarczającym stopniu.

Wszystkie inne osoby – gospodynie domowe, samozatrudnieni bezrobotni – często w ogóle nie są ubezpieczeni. Dlatego przede wszystkim te osoby powinny zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Nasza Ochrona: podstawowa, kompaktowa i top-ochrona, to polisy oferujące indywidualne zabezpieczenie dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Najistotniejsze ich zalety to:

 • Elastyczne możliwości kombinacji poprzez wybór z
  • Trzech wariantów świadczeń (podstawowe, kompaktowe i top-ochrona)
  • Trzech taryf
  • Różne stopnie progresji (200%, 225%, 300%, 350%, 400%, 500%, 600%, 1.000%)
 • Rozróżnienie według grup zawodowych A i B (w przypadku dorosłych)
 • Taryfa według wieku ubezpieczonego
 • Brak wieku granicznego i końcowego dla przystępujących do polisy
 • Zawał serca i udar mózgu ubezpieczone są we wszystkich wariantach świadczeń
 • Wypłata kwoty w przypadku każdego wymiernego stopnia inwalidztwa
 • Odszkodowanie do 20.000 EUR
 • Pokrycie kosztów operacji plastycznych do 50.000 EUR
 • Renta wypadkowa w opcji
 • Świadczenie dodatkowe i pielęgnacyjne jako część ochrony Assistance dodatkowo możliwe

Quelle: [A] + [P]