Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania pracy – Video

Nawet, jeżeli każdy z nas niechętnie o tym myśli, to przez chorobę lub wypadek bardzo szybko może być dojść do ograniczenia zdolności do wykonywania pracy zawodowej i znacznego zmniejszenia dotychczasowych dochodów – a nawet całkowitej niezdolności do uzyskania jakichkolwiek dochodów. Szczególnie dla młodych ludzi oznacza to znaczące straty w dotychczasowych dochodach, jako iż przysługuje im często niewielka renta. A wszystko to w sytuacji życiowej, w której najprawdopodobniej istnieje ogromne zwiększone zapotrzebowanie na duże i stabilne dochody. Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania pracy zawodowej – o ile zostało odpowiednio zawarte – wypełnia lukę pomiędzy świadczeniami socjalnymi a rzeczywistym zapotrzebowaniem, które niezbędne jest do utrzymania odpowiedniego standardu życiowego.