Ubezpieczenie pojazdów

Bild zeigt verunfallte PKW

Bild zeigt Taschenrechner [kalkulator] [Informacja wstępna]

Pod pojęciem ubezpieczenie samochodowe zawarte są różne ubezpieczenia z zakresu ubezpieczeń samochodów osobowych. Obok ubezpieczeń samochodów osobowych funkcjonują również inne ubezpieczenia, jak na przykład ubezpieczenia motocykli.
Do podstawowych ubezpieczeń związanych z samochodami osobowymi należą:

  • Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) (Szwajcaria: Ubezpieczenie OC dla pojazdów silnikowych)
  • Auto kasko (częściowe/pełne)
  • Assistance
  • NNW pasażerów
  • Pomoc prawna

Ubezpieczenie OC w wielu krajach jest ubezpieczeniem obowiązkowym i służy finansowemu zabezpieczeniu poszkodowanych w wypadku samochodowym. Dlatego każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia OC, aby móc poruszać się pojazdem w ruchu drogowym. Pozostałem rodzaje ubezpieczeń są dobrowolne.

Quelle: [P] + [W]