Zabezpieczenie dla emerytów

Na tym etapie życie nie jest już niezbędne zawieranie ubezpieczeń mających na celu utrzymanie stałych dochodów. Opłaty za nowe ubezpieczenia na zżycie lub skutków nieszczęśliwych wypadków są bardzo wysokie a świadczenia emerytalne zależą bardziej od zapobiegliwości aniżeli od sił do pracy.
Istniejące ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków z ochroną przed skutkami kalectwa należy jednak zachować. Mogą się one okazać istotne w momencie, gdy sprawca wypadku, który sam nie posiada ubezpieczenia OC. Jeżeli taki wypadek doprowadzi do inwalidztwa, świadczenia ubezpieczeniowe mogą być wsparciem w dostosowaniu warunków mieszkalnych do potrzeb osoby upośledzonej. Do tego mogą się okazać niezbędne Ubezpieczenie OC lub Ubezpieczenie gospodarstwa domowego jak również ubezpieczenie świadczeń z tytułu śmierci. Osoby, które ze względu na istniejące ułomności nie mogą zostać ubezpieczone lub mają tak niewielkie dochody, że nie wystarczy na ew. koszty pochówku powinny wykupić polisę ubezpieczeniową świadczeń z tytułu śmierci, na przykład, jeżeli krewni nie są na tyle zamożni, żeby pokryć koszty pogrzebu. Kasy chorych od 2004r. nie wypłacają dodatku pogrzebowego.
Przykład: ubezpieczenie świadczeń na wypadek śmierci na sumę 7.500 EUR dla osoby w wieku 65 lat kosztuje 50,- EUR miesięcznie.

Quelle: [E]