Zabezpieczenie dla młodych singli

Nasz przykładowy klient z kręgu młodych singli ma 25 lat, samotny, pracownik biurowy, uzyskuje średnie, odpowiednie do wieku dochody. Nawet, jeżeli radość życia i ekscytujące przeżycia mają dla niego ogromne znaczenie, jest on świadom tego, że ma obowiązki wobec swojego otoczenia – jak również wobec siebie i swojej finansowej niezależności. W tym momencie odpowiednie dla niego jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zgodnie z zapisami BGB za szkody wyrządzone innym każdy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w praktycznie nieograniczonej wysokości. I wbrew temu, co każdy myśli również w Niemczech może to doprowadzić do roszczeń odszkodowawczych trwających przez całe życie.
Proszę sobie wyobrazić, że nasz przykładowy klient w czasie akcji sportowej przez nieuwagę doprowadzi do wypadku, w którym poszkodowany – w ogólnie dobrej formie – zostanie sparaliżowany. Świadczenia z polisy OC polegają na tym, aby pokrywać uzasadnione roszczenia poszkodowanego, z drugiej strony na tym, aby bronić przed roszczeniami nieuzasadnionymi. Ubezpieczenie nie obejmuje oczywiście działań zamierzonych. I jako iż nasz klient przykładowy sam dba o swoje zarobki i poznał smak swojej niezależności niezbędne dla niego jest również ubezpieczenie od utraty dochodów w wyniku niezdolności do pracy, Nawet, jeżeli nikt nie chce o tym myśleć – w wyniku choroby lub wypadku bardzo szybko i niespodziewanie może dojść do niezdolności do pracy i obniżenia wysokości dochodów – aż do całkowitej utraty zdolności uzyskania jakichkolwiek dochodów. Szczególnie dla młodych czynnych zawodowo osób oznacza to dotkliwe zmniejszenie dochodów, którym bardzo często towarzyszą niskie świadczenia rentowe. A wszystko to w sytuacji życiowej, w której najprawdopodobniej istnieje ogromne zwiększone zapotrzebowanie na duże i stabilne dochody. Ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania pracy zawodowej – o ile zostało odpowiednio zawarte – wypełnia lukę pomiędzy świadczeniami socjalnymi a rzeczywistym zapotrzebowaniem, które niezbędne jest do utrzymania odpowiedniego standardu życiowego.

Quelle: [E]