Zabezpieczenie dla rodzin z małymi dziećmi

Urodziny dziecka jest zawsze wydarzeniem mającym ogromny wpływ na życie młodych par. Nagle uświadamiamy sobie, że już nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za nas samych, ale musimy zacząć planować daleko w przyszłość, aby zabezpieczyć odpowiednio swoje dzieci i siebie. Już w ostatnich wydaniach podkreślaliśmy znaczenie ubezpieczenia od niezdolności do wykonywania pracy zawodowej – od tego momentu jeszcze jedno życie uzależnione jest od naszej zdolności do pracy. Z rosnącym wiekiem naszego dziecka wzrasta również ryzyko – oczywiście niezamierzenie – powstania szkody: rowerek dziecięcy, który zarysował karoserię samochodu, piłka, która wylądowała w kuchennym oknie sąsiadów – tu wchodzi Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Nawet, jeżeli takie myśli często wypieramy z naszej świadomości, to właśnie dzieci są narażone na wypadki. Upadek z drzewa, gdzie nie ma przewinienia osób trzecich, albo wypadek na rowerze – w najgorszym wypadku następstwa mogą prowadzić do stałego kalectwa dziecka. Dlatego również dzieci powinny zostać objęte ochroną przed skutkiem ewentualnego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku. A co dla dziecka jest dobre, to jest dobre również dla rodzica – dobre ubezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków ma sens!
Dla młodych właścicieli nieruchomości jak również dla każdej młodej rodziny niezbędne jest również ubezpieczenie na życie, które jest ogromnym wsparciem w przypadku najgorszego: śmierci żywiciela rodziny. W takiej chwili nasze życie staje na głowie, wtedy nikt nie musi troszczyć się przynajmniej o dochód czy raty kredytu.
Również ubezpieczenie gospodarstwa domowego może być ważne dla młodej rodziny: pożar mieszkania i spowodowane przez niego szkody tylko w niewielu wypadkach możliwe jest do spłacenia z własnych oszczędności.

Quelle: [E]